Siteye son eklenen yazılar

Türk Yönetim Tarzı Eğitimi

Temel unsurları bizim kültürümüzden kaynaklanmış bir yönetim tarzı geliştirmek mümkündür. Bu yeni yaklaşım, bir çok bakımdan, örneğin;

- motivasyon,
- liderlik,
- takım çalışması,
- aidiyet ve
- gönüllülük

gibi konularda, Batı kökenli sistemler ve kurallardan çok daha etkili olacaktır.

Bu yaklaşım, Batı’da geliştirilmiş yararlı sistem ve yaklaşımları reddetmemektedir. Sadece, üç farkındalık düzeyi içerisinde yeni bir yaklaşım geliştirilmesi önem kazanmaktadır:

1. Batı’da geliştirilen tüm yönetim sistemleri davranış bilimsel olarak doğru değildir ve doğru biçimde geliştirilmiş sistemlerin bazılarının uygulanmasında da kültürel farklılıklar dikkate alınmadan uygulanmaya çalışılmaktadır. Bunlarda ısrarlı olmak, hem yöneticilerin hem de diğer çalışanların kafasını ve algılamalarını karıştırmakta, yararlı olabilecek sistemler bile işlememektedir.

2. Türk kültürü içerisindeki bazı temel özellikler; güven geliştirme, takım çalışması, motivasyon, liderlik, yöneticilik, gönüllülük gibi konularda son derece yararlı olabilecek özelliklerdir. Bu özelliklerin iş ortamına taşınması gerekmektedir.

3. Öte yandan, Türk kültürü içerisindeki bazı özellikler, yöneticilerin ve çalışanların bir işletme ortamındaki yaşamlarını olumsuz biçimde etkilemektedir. Türk Yönetim Tarzı, bu aksak noktaları davranış bilimleri ilkeleri içerisinde geliştirmek ve deyim yerindeyse, düzeltmek durumundadır.

Kuruluşlarımızın, yöneticilerimizin, liderlerimizin bu olumlu yönlerin farkına varması ve bunlar üzerine geliştirilmiş bir yönetim tarzını kullanması, kurumsal ve bireysel etkililikleri daha da geliştirecektir.

Bu eğitimin amacı, bu tarz bir yöneticiliğin nasıl yapılabileceğini göstermek ve yöneticilerin ve çalışanların işlerini kolaylaştırmaktır.

İçerik:

Türk Yönetim Tarzı nedir?

Kültürel farklılıklar ve yönetim sistemleri,

Davranış bilimleri ve Türk Yönetim Tarzı’nın temel unsurlarının karşılaştırılması,

Yöneticiliğin temel amaçları ve Türk Yönetim Tarzı’nın temel nitelikleri,

Motivasyon ve Türk Yönetim Tarzı,

Liderlik ve Türk Yönetim Tarzı,

Takım çalışması ve Türk Yönetim Tarzı,

Gönüllülük ve Türk Yönetim Tarzı,

Yaratıcılık ve Türk Yönetim Tarzı,

Kişisel Gelişim ve Türk Yönetim Tarzı,

Hedeflere Göre Yönetim ve Türk Yönetim Tarzı,

Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Yönetim Tarzı,

İletişim ve Türk Yönetim Tarzı,

Türk kültüründe yöneticilik işlevlerini engelleyen unsurlar ve bunların giderilmesi,

Türk kültüründe çalışanların işlevlerini engelleyen unsurlar ve bunların giderilmesi,

Kuruma özgü bir Türk Yönetim Tarzı’nın geliştirilmesi,

Kurumsal farklılıkların dikkate alınması,

Türk Yönetim Tarzı’nın şövenist bir yaklaşıma dönüşmemesi için ne yapılmalı?

Türk Yönetim Tarzı’nın çalışanlara benimsetilmesi,

Örnek olaylar,

Sınıf içi uygulamalar.Yorum ekle